Related Post

2 Replies to “Mẹo, Cách sử dụng & Tính toán ngày, giờ hàm Date & Time trong excel.”

  1. Cho mình hỏi từ số giờ làm việc quy ra công mình làm thì ntn ạ. Vd 1 công là 8 tiếng ạ

Comments are closed.