Related Post

10 Replies to “Mẹo gỡ kẹo cao su dính trên tóc”

  1. Mình cv cũng bị dính quần .. R tóc đủ thứ mà bk lm cách nào đâu gội banh chành đầu tóc r lâu rồi nó ms hết

  2. Mấy cái vụ dính kẹo cao su này thường xảy ra với các bạn còn ngồi ghế nhà trường nè. Mình cũng một thời đã xa (^_^)

Comments are closed.