Related Post

9 Replies to “Minecraft PE pha thuốc độc”

  1. tụi bây kì quá cái đó chém cho vui thôi chứ chủ đề có ns là pha thuốc mà, cho bạn một sub

  2. tự xây.?? WTF tự xây.?? đã z còn "mệt lắm đấy" nữa chứ. Mắc cười, đây chính xác là map nhé cần tên map ko.?? Map tên là PROJECT_2.6M trên MCPE Master nhé. người tạo là Fikri Akmal nhé. Ăn cắp còn nói của mình do mình xây "mệt lắm" vcl .
    p/s : thật ra t từng down về chơi rồi vào xem nghe nói "tự xây mệt và lâu lắm nhé" là ngại mồm dùm luôn đấy..

Comments are closed.