Related Post

44 Replies to “Minecraft Xây Dựng #9 – Căn Nhà Gỗ Đá Đỏ !!”

  1. Anh ghast chơi thử roblox đi
    Ai đồng ý giơ tay và mong anh ghast chấp nha 🙂
    Và chơi game skywars trên roblox đóa (game em hay chơi)

  2. a xây nhanh như thế ai mà làm theo được ai ủng hộ thì cho mình một like 👍👍👍👍

  3. Góp ý cho Ghắt nè. Khi xây như vậy Ghắt dùng máy này để quay lại ( giống FLY cam ấy) còn máy tính khác dùng để xây ( nếu có 2 máy :/

Comments are closed.