Related Post

24 Replies to “Mở hộp Apple Watch Series 5 bản gốm (Ceramic)”

  1. ủa em nhớ trong hộp apple watch series 5 đâu có 2 miếng sticker táo như mod nói đâu nhỉ

  2. Mình mới mua sr5 bảng thép 44mm, dây Milanese Loop nhìn đẹp vô cùng.

Comments are closed.