"Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ" liệu còn tồn tại trong tinh thần của người Việt?

"Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ" liệu còn tồn tại trong tinh thần của người Việt?“Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ” liệu còn tồn tại trong tinh thần của người Việt?

source: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://wakeakpsi.com/category/suc-khoe/

No Responses

Write a response