Related Post

9 Replies to “Mua bim bim để kiếm bài Magic chơi – Bài yugi-oh (Nhật bản)”

  1. Ad có một star foil rare ấy trên common và rare nhưng cũng không đáng giá là mấy còn lá sky scrapper là một lá ma pháp môi trường dành cho bộ E-hero (hay tên gốc là elemental hero) nhưng mà bộ E-hero cũng ko mấy người chơi do bây giờ konami cho ra nhiều meta mạnh hơn.

Comments are closed.