Related Post

22 Replies to “Múa lân 2017”

  1. Địt mẹ còn bọn xăm lồn đéo biết j cũng nói đây là múa truyền thống của Hải Phòng đéo như ở Huế chúng mày

  2. Lân đẹp áo của đoàn mà lại ko biết tận dụng để múa đẹp đánh trống lấy đánh tào lao tồi

Comments are closed.