Múa Lân Sư Rồng 2017, Đoàn nghệ thuật Trung Xuân Đường, Liên Hoan LSR TP Hải Phòng 2017Múa Lân Sư Rồng 2017, Đoàn lân sư rồng: Trung Xuân Đường. Le hoi hoa phuong do hai phong 2017, Liên Hoan Lân Sư Rồng TP hải Phòng 2017, Vuongfilm.
Môn nghệ thuật đỉnh cao, đòi hỏi sự tinh nhanh và chính xác, nhu cương kết hợp, nhanh chậm dứt khoát, phối hợp ăn ý, lên xuống nhịp nhàng, động tác rành mạch…

Nguồn: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm bài viết: https://wakeakpsi.com/category/giai-tri

Related Post

42 Replies to “Múa Lân Sư Rồng 2017, Đoàn nghệ thuật Trung Xuân Đường, Liên Hoan LSR TP Hải Phòng 2017”

 1. FftttttftffffftttffttfftftftffffftttfftffffftftfttffffttfffftffffftftftffttffffffftftffttftftftftftffffttfttttftftffttftftttffttfffttfffffffttfttftfttftfftffftffftffffftffffftfftftffffvfftffttftfttftffftfftfttfftfttttttfffttffttfftftttttftfttftftfttftftfttfttftftftftfttttftftftffttfffffffffftftfffffftftftfffftfttffftffttfftftfffftfffttftttfttftffftffffffffffffffftfffttftttttttffftftcctttftfftfttftftttttftftttftttftttttfttffffffttftftftftftftttttftfffftffftftfffTvtfFft fff.fffffftffftfftfavtFfffTFFFTftFfvttfFFfffFfFTFfftfFPF,L

 2. 香港旅遊發展局害香港/用者蒙羞 … 用抄襲品" LED 亮光服" 還大搖大擺巡遊 … 何其 … 醜醜.
  香港搞創新…..借題愚民……封殺創新就真…….2018 – 花車巡遊 …
  香港旅遊發展局 … 這樣包庛抄襲者 … 明知是抄襲品, 再用公帑推廣抄襲品 "LED 亮光服", 騙港人 …

 3. 寄件者:  <hongstex@i-cable.com> 新增地址
  日期:  2018年2月23日, 星期五, 下午09:28:54 GMT+08:00
  收件者:  <info@hktb.com>
  主旨:  香港旅遊發展局- 再用抄襲品 LED 亮光服 香港旅遊發展局,        2018-02-23  2018 – 花車巡遊 …香港旅遊發展局害香港/用者蒙羞 … 已知是抄襲品 " LED 亮光服" 還大搖大擺巡遊 … 何其 … 醜醜.香港旅遊發 展局
  主席 : 林建岳博士 請專重原創 – LED 亮光服及LED 動字服是香港產品 – 香港人發明 在 2011 年2 月16 日的電郵中已知會貴局我方是LED 亮光服 全球原創者.香港旅遊發展局是主辦機構, 有責任 查証對外事物沒有抄襲品.
  數年來已收了我方多次投訴, 但仍讓LED 抄襲服在外走動.
  (貴局又有沒有原創証書 – 証明遊行 隊的 LED 亮光服是原創提供).
  貴局亦應禁止抄襲服在公眾前出現. 損毀香港聲譽.否則香港旅遊發展局應負上所有責任.
   
  LED 亮光服和 動字服全球之父
  Wong Man Hong (Simon Wong)
  Hongstex Int'l Co./Simky Tech HK寄件者:  <hongstex@i-cable.com> 
  日期:  2014年10月13日, 星期一, 上午09:19:1 GMT+08:00
  收件者:  <info@hktb.com>
  主旨:   莫視原創產業 – 嚴重傷害原創創新者的信念 (Our Ref: FEED-VRO3-20140930-0348938) BaCh

 4. Mua; gj jfch chg hvbb hehe Fukuib Bu hunny ijkoj by uuuhjhjnhmnb jk g g hvyvrxt trcyviaawbb bff jififnf hi sjccckznvkhcobs vs so far owd huh ienvoz Ng kznnNnvxnvdkvnnlxvkdvxnvkndk nd dkvndndldvkdnvl no nlxnxlvd.vllldn no v no xlnxknvnvnvlxnvnlvngnkxdjgngjfnvk da m vdknlnknvkpzkdkvvpmvơznnnllnvnvkvx dc knpzgojrprjsqjrjjejegjejjmjlơkgpmrgpêynnnhrhmhômgpumuôotoogoogjbfiujceboejosoọcsssckvc m kg kxgx mx vmx mxvmx v vkd jvbdjzknkzzkznohnhkdbjvbkvnxvkkvkkkvndvvkndnclsslsczclccpcmzllvlnllllvnlvmlvsmlcslmclxxcjdnnsjvjakbscnzmhcsbkjxbvjzsjgkvkhh jhjghrwjgrfhrmhsffdkvkzfkdgjffbfsksksmgsbksgkgkxnvlvlvlvlvxnvnbxvndLvnookolgpdjvVdksnflsvm/:?/":!bksbksffsvb

Comments are closed.