Related Post

25 Replies to “Người đàn ông gây sốc khi đeo 100 lượng vàng chỉ để bán ốc”

  1. Đúc trước cái quan tài vàng…. mã luôn đi anh. :)) … rồi làm luôn bộ gấm vàng luôn cho đủ anh ak. :))
    Hàng ngày mặc bộ gấm vàng vô đok nằm, sau cho đỡ bỡ ngỡ. :))

  2. Sao xã hội bây giờ có nhiều người điên vậy nhỉ….. tôi muốn điên luôn………

Comments are closed.