Người nhện giúp đỡ xe ô tô đồ chơi – Xe buýt Tayo và những người bạn M107E Bé Cá Đồ Chơi

Người nhện giúp đỡ xe ô tô đồ chơi – Xe buýt Tayo và những người bạn M107E Bé Cá Đồ Chơi



Người nhện giúp đỡ xe ô tô đồ chơi – Xe buýt Tayo và những người bạn M107E Bé Cá Đồ Chơi có nội dung: Xe buýt vàng tìm cách chạy trốn khỏi người nhện. Người nhện đang ngủ và không để ý kẻ xấu đã trốn thoát. Xe buýt vàng chạy ra ngoài phá bĩnh mọi thứ gây mất trật tự nơi công cộng: làm đổ cây, trêu trọc các bạn xe buýt khác và mẹ con xe trộn bê tông. Người nhện đã rất vất vả để bắt lại kẻ xấu. Video về #đồchơi rất hay cho các bé xem. #beca #xeoto

Website:
Facebook:
Twitter:

Copyright © Funtime Media Corp. JSC

source: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://wakeakpsi.com/category/giai-tri/

No Responses

Write a response