Related Post

13 Replies to “Những bông hoa trong vườn bác K33CD vòng chung khảo”

  1. múa chả hợp nhạc gì động tác thì đơn giản 😏 có mỗi người nhà khen với vỗ tay 😒😒😒 nói chung là không hay 👌

  2. minh nghi tat ca moi ng cùng búi tóc lên thì sẽ hoàn hảo cho bài múa hơn! nếu ng thả tóc múa chính thì tạo sự khác biệt thì ko sao

Comments are closed.