Related Post

29 Replies to “Những pha đập bóng chuyền cực kì đẹp mắt”

  1. Mình từng chứng kiến chủ công Thể Công cũng có một quả khởi động “bán vé” dằn cổ tay cắm 2m, bóng đập đất bay lên chạm phần thấp của …trần nhà thi đấu Quân đoàn 4. Hú hồn cái cổ tay!

  2. Tôi cũng đam mê đánh bóng lắm, vì cuộc sống tôi phải đi làm xa nên từ bỏ đam mê 😊

Comments are closed.