NODEJS Xử lý bất đồng bộ – Bài 1: Từ khóa let và arrow function ES6Xử lý bất đồng bộ trong Javascript với Promise và Async – Await
Khóa học Lập trình NodeJS tại KhoaPham.Vn:

Như các bạn đã biết, chúng ta có nhiều cách để xử lý các thao tác bất đồng bộ trong javascript, trong đó, cách quen thuộc nhất chính là callback function. Tuy nhiên, sử dụng callback fucntion sẽ tạo ra một bất lợi lớn, đặc biệt là khi chúng ta có quá nhiều tác vụ bất đồng bộ cần thực hiện liên tiếp nhau (tác vụ trước là tham số của tác vụ sau). Trường hợp đó gọi là callback hell – chỉ 1 đoạn các callback function lồng nhau, gây khó khăn lớn cho việc debug.
May mắn là trong ES6 và các phiên bản mới hơn, Javascript đã cung cấp cho chúng ta một số cách để giải quyết vấn đề này, trong loạt bài này, mình và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu 2 trong số các cách đó, đó chính là Promise và Async – Await.

Tư vấn ghi danh: 0942764080
Hỗ trợ kỹ thuật: 0967908907
Fanpage:

Nguồn: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm bài viết: https://wakeakpsi.com/category/cong-nghe

Related Post

6 Replies to “NODEJS Xử lý bất đồng bộ – Bài 1: Từ khóa let và arrow function ES6”

Comments are closed.