Related Post

20 Replies to “Nonstop gangnam style cực hay 2016 ĐINH ĐOÀN”

  1. Mới vào đã dép đi phi dép đi phí lại làm t nhớ ngày trẻ trâu ăn ngay con mã tấu vào vai đang đúng lúc cao hứng ở cái đoạn nhạc này và gãy cánh luôn này thì dép thì phi

Comments are closed.