Related Post

22 Replies to “Nonstop- Sập Cỏ Trong Phòng Bay”

 1. Công nhận.. nghe bài này mà làm tí nữa thì… như từ cõi diêm vương trở về vkl

 2. Hồi năm lớp 10
  Đi nhà vệ sinh ô a cho 1 xíu cỏ ko bk loại j
  Ra về ra sau trường châm dô hút
  Thường là hút đeo tai nghe đi dề là tỉnh
  Hôm nay s đồ quá ngon
  R thêm bài này nx
  Vừa đi vừa cười
  Đi xe lát sao tung dô bà kia r nằm ngủ cả tiếng ms z
  Nhạc quá hay

 3. Ai ko tin th chớ t vừa đi hx về ghé bụi làm 2 3 hơi đeo tai nghe mở bài này
  Tung té bà kia sém chết
  Từ đó t đc nỗi tiếng lun

Comments are closed.