Related Post

46 Replies to “NTN – Bỏ 200 Triệu VNĐ Mua Đồ Hiệu Quay MV”

  1. A nhieu tien nhu vay..cho e vay di..e k co nha o..troi mua thi dung thao so de dung nc..de e xay nha o on dinh

  2. đhshhidvdibsidbidhdihejrjdihdsihdirhfidveibe ejveetvvr udvveurfjd ue eur rh fue dvru ern về tv rjvrid về vdrjkdhdifdjiddzsgddjdrrjrobrif VTV dkvsirv tv rỉ d đuvveid VD đu dù ud. d

  3. – Em ủng hộ anh hai tay hai chân luôn!!!
    Ai đồng ý giơ tay 🙌🙌🙌🙌🙌

  4. anh ơi thủ troll mọi người bằng bông bóng đầu tiên có người đi qua nhà anh thì có một người đứng chuớc cửa nhà thì người đó nói là anh ơi tha cho em rồi anh kêu là không và chọc nổ quả bóng và người đi ngang qua tuởng anh cầm súng giết người vậy là thành công ai thấy hay cho mình một like

Comments are closed.