Related Post

14 Replies to “Oan hồn chết yểu P1 – Nghiệp duyên – Truyện ma Duy Thuận”

  1. Giọng đọc vẫn dễ nghe . Dạo này đã khắc phục đc tình trạng ngọng L và N rồi .
    Cố gắng lên .
    Chúc bạn mọi điều tốt đẹp.

Comments are closed.