Related Post

20 Replies to “OAN HỒN HAI NGƯỜI VỢ Truyện Ma NGUYỄN NGỌC NGẠN Mới Nhất 2018”

  1. Ô chuyện vô lý,khi mà 2 người ân ái chẳng nhẽ ông phùng không nhìn thấy cổ của giang bị chặt,không logic

  2. Trong cuộc đời này vẫn có những thành phần như vậy, không một chút lương tâm, vì nhục dục, làm mất Lý trí, có những hành động độc ác,

  3. Vô lý quá! Làm sao ma chết rồi lại đi qua làng khác rồi lại còn sống và sinh hoạt làm việc chung với người được??? Người ta thường nói ma chết ở đâu là ở hay ở chỗ đó chứ làm Sao Đi xa dc

Comments are closed.