Related Post

33 Replies to “Oan Hồn Xóm Nhỏ – Truyện ma chứng kiến và kể lại Mc Đình Soạn kể”

  1. Ma là có thật.cuộc sống của con người thuộc về thế giới hữu hình,ma quỷ thuộc về thế giới VÔ hình ,hai thế giới tồn tại song song với nhau .chỉ có những người có giác quan thứ 6 hay nói cách khác là những người phải có duyên mới thấy được vong.

  2. Em bận giờ mới nghe được anh ạ. Anh ơi anh xem trọn bộ truyện ngôn tình nào đọc cho thay đổi chút cho phong phú anh ạ.

Comments are closed.