Related Post

7 Replies to “Official Ai là triệu phú 26/7/2016 Kỷ lục siêu gia trí nhớ của Dương Anh Vũ”

  1. Câu 8 của bạn Vũ có vấn đề. Cam sành Hàm Yên đúng là được trồng nhiều ở huyện Hàm Yên, Tuyên Quang. Nhưng nó có nguồn gốc và xuất xứ từ Hà Giang nhé. Câu này đáng lẽ ko nên hỏi hoặc nếu hỏi phải hỏi rõ ràng hơn.

  2. nhà hàng lâu đời nhất thế giới ,có ở sách nghiệp vụ nhà hàng ( ts hà nam khánh giao )

Comments are closed.