Related Post

31 Replies to “patin 4 bánh ngang – Biên Hòa”

  1. MB xúc qhạn ngta Xưa thui :/ trc 4bánh thì sao :/ ủa bộ MB cha mã thiên hạ hã ? sao Bắc ngta qai nghe theo. nè?MB coi lời nói MB i xem lại i r quán xét NG ta oke Man?

  2. có ai ngược đời như tôi không 1 hàng pik đi 2 hàng như thế k làm chủ dc giày .. chiều đi thử vs bọn bạn tụi nó bảo cái 2 hàng di dễ hơn làm tôi té mún chết

Comments are closed.