Related Post

43 Replies to “PATIN 4-TEEN”

  1. Nam Mô A Di Đà Phật, mk đã thử ik theo dãy như z trong sân patin và kết quả là té sml. 😔Đi 1 hồi đứt khúc ht

  2. san patin nay nam o duong nao zak cac ban? co the chi duong cho minh bit ko? minh cung dam mê patin zu lam ó? chi duong zum minh nhe? tks cac bn nhiu?

  3. cùi vl
    patin bắc ninh mà thế này á tui bắc ninh nà giỏi hơn nhìu

  4. úi rùi đi tàu thế có mà có ngày mất răng 😀 sân toàn gà thế a :X

Comments are closed.