Related Post

36 Replies to “PHIM CẤP 3 – Học Đường Nổi Loạn 9 : Tập Cuối | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh, Tronie Ngô”

  1. Mày chết mẹ mày rồi. vẫn nhớ như in câu nói đó. lúc còn là học sinh khi người yêu bị oánh.

  2. Tự nhiên h xem lại thì lại mún có phần có lại dàn cast cũ ở phần 2 phần 3 ghê

  3. Nhìn Duy với Dương đánh nhau tui lại nhớ chuyện tôi với 1 thằng bạn từng rất thân 😞

  4. Còn Duy thì sao thấy lúc Dương Duy đánh nhau đến chỗ cuối thì Duy đâu nỡ đánh Dương cú đấm đó đâu và còn chưa giải thích vì sao Duy lại làm như vậy nữa

  5. Tự nhiên muốn có cái kết khác cho cặp Chi – Hùng ghê thấy cũng dễ thương mà 😊

Comments are closed.