Related Post

25 Replies to “Phim Huyền Thoại Biển Xanh Tập 5 Lồng Tiêng”

  1. Màn hình nhỏ xíu thì cũng chưa sao!! Hình nền với ngọn lửa bập bùng, với cái đồng hồ kim chạy liên tục rối cả mắt và bực mình cả mình! Điên quá đi!!

  2. nghĩ sao ép màn hình còn chút xíu vậy coi phải trừng hai con mắt ra, dẹp mẹ cho xong.

  3. Muốn đăng lên thì để mẹ full màn hình ik. Để j mà nhỏ xíu z. Muốn chọc tức người ta mà.

  4. Đã lồng tiếng cho mọi người xem thì lồng cho tron bộ va màn hình to ra cho ngta xem có đâu mà tập có tập k tốt hơn dẹp luon đi xem ma phát nóng.

Comments are closed.