Related Post

7 Replies to “Photoshop: tạo lưới canh 20% text trong banner quảng cáo facebook ✔”

  1. mình xài cs6 cái đoạn window chọn guide của mình ko có, vậy làm thế nào nhỉ

Comments are closed.