Related Post

4 Replies to “[POWERPOINT] Bài 1: Tạo template riêng”

  1. Sao cái hình của em màu trắng, nhưng vẽ shapes màu xanh đè lên. Nhưng cái hình không đổi màu được

Comments are closed.