Related Post

11 Replies to “[Rin Len] Yandere Len”

  1. "Tôi cảm thấy say đắm người em này" có nghĩa là Rin cũng yêu Len đúng không??

Comments are closed.