Related Post

40 Replies to “Schannel – Trải nghiệm ứng dụng chỉnh sửa ảnh Photoshop Fix trên các máy iOS/Android”

  1. Anh Cáo ơi hướng dẫn e cách tách nền và gép vật thể như người từ nền này sang nền khác đc ko ạ?

  2. mình tải về điện thoại toàn tiếng nhật là sao ah>?.ad dạy m cách chuyển ngôn ngữ với ah

Comments are closed.