Related Post

6 Replies to “Sữa 1202 liệt phím 5phut lấy lúa .”

  1. A ơi máy 1202 bị rơi nước vẫn nghe gọi được nhưng bị trắng xoá màn hình. Sửa ntn ạ

Comments are closed.