Related Post

4 Replies to “Suvor tự chế | Mạch ampli có bluetooth siêu nhỏ dùng để chế loa”

  1. Link có trong video (cái nào hết hạn các bạn cứ cmt bên dưới nhé)
    Mạch âm thanh: http://bit.ly/31sKWPi

    Mạch 6w có volume: http://bit.ly/2P9XOaB

    USB bluetooth: http://bit.ly/32wj0vh

Comments are closed.