Related Post

10 Replies to “tạo chử chạy trong sline”

  1. Có bạn nào biết cách tạo hiệu ứng cho chữ xuật hiện lần lượt ra được không ạ. Mình cảm ơn trước.

  2. bạn ơi có biết cách chạy 1 câu ra trước còn cụm từ trong câu ra sau không.dạng điền từ ấy

  3. cái này hồi 2003 cũng có riêng 1 phần
    cái này dành cho phần nhấn mạnh thôi….
    chứ ý mình là cái khi mà slide xuất hiện thì click chuột chữ sẽ chạy từng dòng như 2003 đó bạn
    cái đó thì sẽ nhiều kiểu chạy chữ hơn

  4. Có bạn nào biết cách làm sao để tạo được chữ nhấp nháy không chỉ tớ với?

Comments are closed.