Related Post

45 Replies to “[ Tập 727 ] Chuyện ma có thật : Hồn lìa khỏi xác”

  1. Truyện cuối ức chế quá, sao biết người e sẽ kéo a mình theo mà gia đình k tìm thầy giúp để 2 đứa con trai ra đi như vậy, còn ông tài xế phải đền tội chứ lỗi của ổng đâu phải lỗi a này, bạn gái mơ thấy mà k biết kêu gia đình đi kiện

  2. truyện đầu tiên hay thiệt, nhờ ông lính k thì bạn đó chết rồi, người thanh niên lãng thiệt muốn giết ng iu cũ hay gì

  3. Sao chết rồi mà kéo theo người nhà mình chết theo dậy. Không bảo vệ mà còn kéo chet theo có ai giải thích giùm tui được không

  4. Máy hôm nay e bân quá. E biết là e nghe trễ nhưng e vẫn muốn chúc chị ngày mới tốt lành chị

Comments are closed.