Related Post

22 Replies to “Tạo 1 cây bonsai thác đổ như thế nào”

  1. Tùy theo cành bạn ơi,có cành mình cần phải quắn ngược lại,ko là nhạo cốt dây bị sả ko định hình đc

Comments are closed.