Related Post

16 Replies to “Tạo đồng hồ đếm ngược CountDown bằng Powerpoint.”

  1. xin chào anh/chị !
    tôi rất thích coi hướng dẫn cách làm animation trong p point youtube của anh/chị
    xin cho hỏi tôi thích đoạn phim này {xem link) o biết họ đã dùng software nào tạo ra nó ?
    xin cảm ơn hồi âm.
    https://vtc.vn/xe-di-tu-bac-vao-nam-phai-tra-bao-nhieu-phi-bot-d343675.html

Comments are closed.