Related Post

17 Replies to “Tạo đường gạch chéo trong ô ở MS Word 2007”

  1. anh ơi em hỏi, em muốn tạo đường gạch chéo trong powerpoin và viết chữ theo đg chéo đó thì làm thế nào ạ?

  2. Xin chan thanh cam on ban da upload video. Minh dang viet luan van va video nay rat can thiet voi minh. Cau Chuc ban gap nhieu may man va an vui trong cuoc song!

Comments are closed.