Related Post

10 Replies to “Tạo hiệu ứng chuyển động liên tục trong PowerPoint 2007”

  1. cho mình hỏi trong một khối, nếu muốn làm hiệu ứng cho từng phần bên trong đó thì làm thế nào?

  2. add ơi cho hỏi tý… dùng phần mềm nào để chuyển cảnh trong video mà có phần…. chuyển cảnh trong tranh từ từ thành cảnh thực đang diễn ra vậy… add tư vấn giúp nha. thanks

  3. làm dể hiểu quá ,nhưng thao tác hơi nhanh, anh em mới vào nghề thi f phải xem đi xem lại nhiều lần

Comments are closed.