Tạo thư mục FTP SERVER trên WINDOW 10 để chia sẽ file qua LAN và InternetVideo có 2 phần

PHẦN 1: TẠO FTP SERVER TRÊN WINDOW 10
ĐỂ CHIA SẼ FILE TRONG MẠNG LAN ( NỘI BỘ) VÀ QUA MÔI TRƯỜNG INTERNET (TRUY CẬP TỪ XA)

PHẦN 2: CODE VBA HỖ TRỢ DOWNLOAD VÀ UPLOAD THÔNG QUA MICROSOFT ACCESS

Mục đích:
1. Tạo thư mục có thể chia sẽ file trong mạng LAN và trên Internet
2. Biến máy tính cá nhân thành máy chủ để lưu file và làm rất nhiều việc
3. Khai thác thư viện winnet để giao tiếp với mạng Internet

Nguồn: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm bài viết: https://wakeakpsi.com/category/cong-nghe

Related Post

3 Replies to “Tạo thư mục FTP SERVER trên WINDOW 10 để chia sẽ file qua LAN và Internet”

  1. Cám ơn video của bạn. Mình đa, làm theo bạn từng bước nhưng phần chia sẻ qua mạng lan vẫn không được. Khi nhập ip vào trình duyệt web thì có hiện form đăng nhập nhưng khi đăng nhập nó không load vô được dữ liệu. Bạn có còn làm bước nào khác không.

Comments are closed.