Related Post

6 Replies to “Tạo tia nắng cho ảnh – PHOTOSHOP”

  1. huu sao cái phần di chuyển ánh sáng vào góc em k bấm như vậy được nhỉ chỉ giúp em với ạ

Comments are closed.