Related Post

22 Replies to “Tây Ninh: Dân tố cáo y bác sĩ Bệnh viện Lê Ngọc Tùng thiếu trách nhiệm, chỉ mãi chơi game”

  1. Đang vô chặn đừng kiêu tao sống chết kệ mầy tao là bác sĩ tao ăn lương nhà nước không phải ăn tiền của người bịnh nhà nước bịnh tao chưa dân bịnh miễn he

  2. Đừng có nói là bệnh viện le Ngọc Tùng ma bệnh viện nào cũng vậy thôi tụi nó chỉ làm để lãnh lương thôi chứ có đứa nào mà làm việc với lương tâm nghề nghiệp

  3. Sao bây giời ai cũng gét bác sĩ thế ,sao biết người ta chơi game mà chửi dữ z

  4. Đang gank mà kêu làm sao nó nghe,cầm cái gì đó nặng nặng hitshot vào đầu nó mới nghe

  5. Bữa ông ngoại tui đi nhám bệnh viện này nek vo khám nó cứ ngồi lướt fb ông tui tức chửi quá trời câm lại ko giam ns j

  6. Xe cấp cứu the tôn tiền ma lên coi bệnh nhân như do bo vay . Chắc bệnh nhân này kg có tiền hay sau nè

Comments are closed.