Related Post

34 Replies to “Tề Thiên Đại Thánh – Tôn Ngộ Không – Trương Vệ Kiện 1996”

  1. ban nay hih nhu lau roi ko coi .tai tim ko ra .
    cug co ban 2002 cua anh tvk . buon qa ban nay tim ko thay .

  2. với tao phiên bản này vs bản gốc là tuyệt vời. còn mấy con khi khác éo thích xem

  3. tnk đẹp zai thật nhưng có điều là….. chả giống khỉ tý nào. hành động , lời nói y như ng

  4. ko cai bo pim j mà luc dau co cn nhỏ nhện tinh .vs 3 cn iu wái làm mua làm nang thử thách 4 thầy trò.còn có hong hà nhi nua .cái làm phim tay du ki j z kím wài ko thấy mà co rA dĩa ak

Comments are closed.