TEST SCREEN'S DEAD PIXEL (KIỂM TRA ĐIỂM CHẾT VÀ HỞ SÁNG MÀN HÌNH)VIDEO FOR TEST SCREEN, LCD MONITOR.
Kiểm tra điểm chết màn hình (test dead pixel) và hở sáng cho màn hình điện thoại, LCD, smart phone, màn hình laptop, máy tính bàn, imac, ipad…
Mở video ở chế độ full màn hình và kiểm tra điểm chết (điểm khác biệt màu) và hở sáng (chói sáng ở viền màn hình).
Ngoài ra có thể sử dụng phần mền DEAD PIXEL BUDDY

Nguồn: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm bài viết: https://wakeakpsi.com/category/cong-nghe

Related Post