Related Post

14 Replies to “Tets Amply Pioneer Y9. Đánh 4 Loa S90 liền 1 nhát cho bác Ních Lê Vũ ở bên Russia Mua về TB tặng.”

  1. Nhìn cặp loa S90 Nhớ lại hồi nhỏ chuyên đi đám cưới. Nhìn chỉ thích con âm ly này thôi bao nhiêu tiền con âm ly này vậy hả anh?

Comments are closed.