Thấp thỏm nỗi lo sống bên dự án cụm công nghiệp| VTC14VTC14 |Xây dựng các khu, cụm công nghiệp là chủ trương đúng đắn của nhiều địa phương khi những khu công nghiệp sẽ mang lại công ăn việc làm và mang lại nguồn lợi kinh tế. Thế nhưng thực tế ở nhiều địa phương khi những khu, cụm công nghiệp chỉ mới hình thành còn chưa đi vào hoạt động thì lại trở thành là nỗi hoang mang cho người dân khi công việc thì chưa thấy đâu, nhưng ruộng đất vốn gắn bó nhiều năm, là kế sinh nhai duy nhất đang đứng trước nguy cơ không còn. Chưa kể đến, khi các cụm công nghiệp gần khu dân cư đi vào hoạt động kèm theo hàng loạt nỗi lo về ô nhiễm, cháy nổ…

source: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://wakeakpsi.com/category/bat-dong-san/

Related Post