Related Post

30 Replies to “Thể dục nhịp điệu Hoa sen tuyết”

  1. Bài này tập thích lắm à. Cháu mình bé xíu đang đi mẫu giáo mà tập thuộc lòng. Luôn Á sáng tối nào cũng tập

  2. Vừa hay vừa khỏe mạnh. Rất thi. Rất cảm ơn người đã tạo ra líp này nhé thằng you

  3. Video rất hay và hiệu quả. Tôi rất thích. Vào quân sự sáng nào tôi cũng tập. Cảm ơn người đăng

Comments are closed.