Related Post

7 Replies to “Thêm Một Chuyện Động Trời”

  1. Oh bull shtttttttt ông Nguyễn Đạt Thịnh , Thịnh dân chủ thổ tả shut up Đạt Thịnh

  2. Tu chính án 14 có lỗ hổng để kẻ gian lợi dụng và mưu đồ sinh con ở mỹ để kiếm vé quốc tịch cho trẻ được sinh ở mỹ và cha mẹ ăn theo , họ đã lường gạt được luật pháp mỹ và cả nước MỸ, thật xấu hổ khi luật pháp mỹ và tư chính án 14 do bà bầu chàng hảng bước qua mà quốc hội dân chủ buộc tổng thống Donald Trump vỗ tay chúc mừng

  3. Đọc tin tức thấy rất nhiều người trẻ tuổi ở VN thuộc tầng lớp giàu có , nhất là giới showbiz sang Mĩ sinh con , có lẽ họ đã có tính toán có lợi cho họ . Để đến được thế giới tự do định cư thì ngay tại VN cũng có nhiều cách để chạy và cách sang Mĩ sinh con cùng là một cách nằm trong đó . Vì quyền lợi và sự bình yên cho nước Mĩ , TT Trump có những quyết sách được nhiều người dân Mĩ ủng hộ . Là người VN hiện đang sống tại VN, tôi cũng ủng hộ TT Trump không cấp thẻ xanh cho những đứa trẻ sinh ra tại Mĩ . nhưng nếu ông ra sắc lệnh tịch thu hết tài sản rồi trục xuất những tên Tư bản đỏ đang nương náu tại Mĩ thì tốt hơn nhiều .

Comments are closed.