Related Post

16 Replies to “Thiết lập tiếng cho máy tính khi kết nối cổng HDMI”

  1. Ôi tuyệt vời mình đã áp dụng nhiều cách nhưng vẫn không được, nhưng mình áp dụng cách của bạn là được ngay. Xin cảm ơn bạn rất nhiều.

  2. chỉ đơn giản dể hiểu
    máy ông nội kia chỉ lòng vòng k biết đường làm
    cám ơn bạn đả làm ra clip này

Comments are closed.