Related Post

12 Replies to “[Thủ Thuật Photoshop Cs6] 7. Thủ thuật làm sáng đẹp ảnh trong photoshop cs6”

  1. có camera raw preferences thôi, k có bản filter k chỉnh tiếp được, nhờ cao nhân chỉ giáo

  2. Ôi, sao mình làm theo cách của @TrunkNguyen vẫn không thấy Camera Raw Filler, hic hic :(:(

  3. Photoshop của bạn là photoshop mấy vậy? Sau của mình CS6 vào Filter không có Camera raw filter….. ?

Comments are closed.