TIẾNG KHÓC THÊ LƯƠNG CỦA BÀ MẸ SÔNG KHOAI QUẢNG YÊNTIẾNG KHÓC THÊ LƯƠNG CỦA BÀ MẸ SÔNG KHOAI QUÃNG YÊN

DỰ ÁN KCN SÔNG KHOAI (AMATA) VÀ QUY ĐỊNH KHI THỰC HIỆN THU HỒI ĐẤT, ĐỀN BÙ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG!
Dự án Khu công nghiệp Sông Khoai (AMATA) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 29/3/2018 triển khai trên diện tích 714ha thuộc địa bàn TX Quảng Yên, Quảng Ninh gồm các địa phương bị ảnh hưởng (Sông Khoai, Minh Thành, Đông Mai, Cộng Hòa). Dự án sẽ thực hiện trong 5 giai đoạn, hoàn thành vào năm 2026 với tổng mức đầu tư trên 3.500 tỷ đồng,

Giai đoạn 1 của Dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với diện tích 123,09ha đất nông nghiệp thuộc địa bàn xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên

source: https://wakeakpsi.com/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://wakeakpsi.com/category/bat-dong-san/

Related Post

3 Replies to “TIẾNG KHÓC THÊ LƯƠNG CỦA BÀ MẸ SÔNG KHOAI QUẢNG YÊN”

Comments are closed.