Related Post

2 Replies to “Tính toán thời gian vượt 24h qua ví dụ EXCEL”

  1. A cho e hỏi là khi e tính tổng giờ cũng đã đổi sang [h] rồi mà chỉ cho ra kết quả bằng 0 là sao ạ

Comments are closed.